awpKANCELARIA-ROCZKOWSKI.PL

Kancelaria
Adwokat
Zakres usług
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Adwokatura Polska

Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane podczas spotkania z Klientem. Może mieć formę ryczałtową, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe, takie, którego istotnym elementem będzie premia za sukces (success fee) lub mieszane.

Wynagrodzenie ryczałtowe
Jest to określona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, w ramach której następuje realizacja całego ustalonego z Klientem zlecenia w postaci np. udzielenia porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej, pisma procesowego, projektu umowy, zastępstwa przed sądem lub urzędem.

Wynagrodzenie godzinowe
Wysokość tego wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy. Ostateczna wysokość jest ustalana po realizacji zlecenia na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz ustalonej wymienionej stawki godzinowej.

Wynagrodzenie z premią za sukces
Ten system wynagradzania jest możliwy w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych oraz ich egzekwowaniem. Honorarium obejmuje wówczas wynagrodzenie ryczałtowe (odpowiednio zredukowane) oraz wynagrodzenie dodatkowe, tzw. premię za sukces. Premia podlega zapłacie przez Klienta wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Wynagrodzenie mieszane
Ustalenie wynagrodzenia może nastąpić przy łącznym zastosowaniu wszystkich metod wskazanych powyżej. Kancelaria stosuje elastyczną politykę rozliczeń z Klientami, dlatego też ustalenie satysfakcjonującego sposobu rozliczania nie stanowi żadnego problemu.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Piotr Roczkowski
ul. 10 Lutego 29/9
81-364 Gdynia
tel. kom. +48 504 329 556 lub
tel. kom. +48 604 239 513
[email protected]

NIP: 8392898111
REGON: 221947688
Więcej