awpKANCELARIA-ROCZKOWSKI.PL

Kancelaria
Adwokat
Zakres usług
Wynagrodzenie

Zakres usług

Adwokatura Polska

Zakres świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej obejmuje sprawy z zakresu:

• prawa administracyjnego (reprezentacja w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji państwowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, pomoc prawna w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń itp.)

• prawa podatkowego (reprezentacja przed organami podatkowymi, analiza umów pod kątem konsekwencji fiskalno-podatkowych, sporządzanie opinii podatkowych)

• prawa cywilnego (sprawy o zapłatę, zasiedzenie, ochronę własności i posiadania, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych)

• prawa rodzinnego i opiekuńczego (sprawy o rozwód, separację, alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej)

• prawa spadkowego (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, sporządzanie umów dot. spadku)

• prawa gospodarczego i handlowe (tworzenie umów spółek i statutów, zakładanie i likwidacja podmiotów gospodarczych, bieżąca obsługa przedsiębiorców)

• prawa własności intelektualnej

• prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (sprawy o wynagrodzenie, sporządzanie umów o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej, sprawy dot. emerytur, rent, zasiłków, spornych składek)

• prawa karnego oraz prawa wykroczeń (obrona na wszystkich etapach postępowania, reprezentowanie interesów pokrzywdzonych)

Przytoczony powyżej katalog nie jest wyczerpujący, a zakres spraw, którymi zajmuje się Kancelaria jest znacznie szerszy.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Piotr Roczkowski
ul. 10 Lutego 29/9
81-364 Gdynia
tel. kom. +48 504 329 556 lub
tel. kom. +48 604 239 513
[email protected]

NIP: 8392898111
REGON: 221947688
Więcej